دانلود رایگان کتاب DSP Applications Using C and the TMS320C6x DSK
برق

دانلود رایگان کتاب DSP Applications Using C and the TMS320C6x DSK

دانلود رایگان کتاب DSP Applications Using C and the TMS320C6x DSK نوشته Rulph Chassaing توسط گروه مهندسی الکترونیک قرار داده شده است. این کتاب قوانین مهم و پایه ای در مورد DSP لحظه ای است که با معرفی
متن کامل
دانلود رایگان ویرایش دوم کتاب Real Time Digital Signal Processing
برق

دانلود رایگان ویرایش دوم کتاب Real Time Digital Signal Processing

دانلود رایگان ویرایش دوم کتاب Real Time Digital Signal Processing نوشته Sen M Kuo توسط گروه مهندسی اریکه قرار داده شده است. در سال های اخیر، پردازش سیگنال دیجیتال (DSP) فراتر از فیلتر کردن، تجزیه و تح
متن کامل
دانلود رایگان کتاب Signals and Systems using MATLAB
برق

دانلود رایگان کتاب Signals and Systems using MATLAB

دانلود رایگان کتاب Signals and Systems using MATLAB نوشته Luis F. Chaparro توسط گروه مهندسی الکترونیک قرار داده شده است. علاقمندان می توانند برای اطلاع بیشتر از محتویات این کتاب بر روی گزینه "اطلاعا...
متن کامل
دانلود رایگان کتاب Modern Coding Theory
برق

دانلود رایگان کتاب Modern Coding Theory

دانلود رایگان کتاب Modern Coding Theory نوشته T. R I C HA R D S ON توسط گروه مهندسی الکترونیک قرار داده شده است. علاقمندان می توانند برای اطلاع بیشتر از محتویات این کتاب بر روی گزینه "اطلاعات بیشتر"...
متن کامل
دانلود رایگان کتاب AC Electrokinetics, Colloids and Nanoparticles
برق

دانلود رایگان کتاب AC Electrokinetics, Colloids and Nanoparticles

دانلود رایگان کتاب AC Electrokinetics, Colloids and Nanoparticles نوشته Hywel Morgan توسط گروه مهندسی الکترونیک قرار داده شده است. علاقمندان می توانند برای اطلاع بیشتر از محتویات این کتاب بر روی گزی...
متن کامل
دانلود رایگان کتاب Bio-MEMS Technologies and Applications
برق

دانلود رایگان کتاب Bio-MEMS Technologies and Applications

دانلود رایگان کتاب Bio-MEMS Technologies and Applications نوشته Wanjun Wang توسط گروه مهندسی الکترونیک قرار داده شده است. علاقمندان می توانند برای اطلاع بیشتر از محتویات این کتاب بر روی گزینه "اطلاع...
متن کامل
دانلود رایگان کتاب CMOS Capasitive Sensors for Lab-on-Chip Applications
برق

دانلود رایگان کتاب CMOS Capasitive Sensors for Lab-on-Chip Applications

دانلود رایگان کتاب CMOS Capasitive Sensors for Lab-on-Chip Applications نوشته Ebrahim Ghafar-Zadeh  توسط گروه مهندسی الکترونیک قرار داده شده است. علاقمندان می توانند برای اطلاع بیشتر از محتویات این ...
متن کامل
دانلود رایگان کتاب MicroDroplets and Digital Microfluidics
برق

دانلود رایگان کتاب MicroDroplets and Digital Microfluidics

دانلود رایگان کتاب MicroDroplets and Digital Microfluidics نوشته Jean Berthier توسط گروه مهندسی الکترونیک قرار داده شده است. علاقمندان می توانند برای اطلاع بیشتر از محتویات این کتاب بر روی گزینه "اط...
متن کامل
دانلود رایگان کتاب Microsystem Design
برق

دانلود رایگان کتاب Microsystem Design

دانلود رایگان کتاب Microsystem Design نوشته Stephen D. Senturia توسط گروه مهندسی الکترونیک قرار داده شده است. علاقمندان می توانند برای اطلاع بیشتر از محتویات این کتاب بر روی گزینه "اطلاعات بیشتر" کل...
متن کامل
دانلود رایگان کتاب Microfabrication for Microfluidics
برق

دانلود رایگان کتاب Microfabrication for Microfluidics

دانلود رایگان کتاب Microfabrication for Microfluidics نوشته Sang-Joon John Lee توسط گروه مهندسی الکترونیک قرار داده شده است. علاقمندان می توانند برای اطلاع بیشتر از محتویات این کتاب بر روی گزینه "اط...
متن کامل