دانلود رایگان ویرایش دوم از کتاب Radio Frequency Integrated Circuit Design

ارسال شده در ۱۵ آبان ۱۳۹۴ / دسته بندی: برق / بدون دیدگاه


دانلود رایگان ویرایش دوم از کتاب Radio Frequency Integrated Circuit Design نوشته John W. M. Rogers توسط گروه مهندسی اریکه قرار داده شده است. در نسخه دوم از این کتاب، مطالب با ارزشی از طراحی مدارهای فرکانس رادیویی با استفاده از ترانزیستورهای CMOS قرار داده شده است؛ در حالیکه در نسخه اول آن بیشتر بر طراحی­های بر مبنای ترانزیستور دوقطبی متمرکز بوده است. از سال ۲۰۰۳ که اولین نسخه از این کتاب به چاپ رسید، ترانزیستورهای CMOS هم در صنعت و هم در محیط­های آکادمیک مورد توجه و محبوبیت قرار گرفته بود. اگرچه بسیاری از ویژگی­های مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی طراحی شده با CMOS نظیر ترانزیستورهای دوقطبی است، با این حال تفاوت­های مهمی نیز بین این دو گروه وجود دارد. در این نسخه از کتاب، معادلات مرتبط با مدارهای CMOS قرار داده شده است.

دانلود رایگان ویرایش دوم از کتاب Radio Frequency Integrated Circuit Design

دانلود رایگان ویرایش دوم از کتاب Radio Frequency Integrated Circuit Designدانلود رایگان ویرایش دوم از کتاب Radio Frequency Integrated Circuit Design

For this second edition of this book, we have added significantly more information about radio frequency integrated circuit (RFIC) design using complementary metal oxide semiconductor (CMOS) transistors, whereas the first edition strongly emphasized design with bipolar transistors. Since 2003, when the first edition of this book was published, CMOS has grown in popularity both in industry and in academia, and every year in our own RFIC design courses we have been putting more emphasis on CMOS. Although many RFIC design principles are the same whether using bipolar transistors or CMOS transistors, there are some important differences. In this edition of the book, we have added the relevant equations for CMOS circuits and we have added complete CMOS-based design examples for each of the major radio frequency building blocks.

دانلود رایگان ویرایش دوم از کتاب Radio Frequency Integrated Circuit Design

In addition, we have added a chapter on system issues (Chapter 3) and a chapter on frequency synthesizer design (Chapter 10). Both of these topics could have a complete book written about them, so our coverage is intended to include what we consider to be the most important points.

دانلود رایگان ویرایش دوم از کتاب Radio Frequency Integrated Circuit Design

Another major reason for this new edition is to correct some of the numerous mistakes that unfortunately found their way into the first edition. However, since there will likely still be mistakes, we will provide a list of errors on a Web page (http://www.doe.carleton.ca/cp/rfic2_errata.html) and we encourage you to make use of it and to inform us of any additional errors not yet listed on this page.

Analog integrated circuit design
Analog integrated circuit design » Post
Analog-integrated-circuit-design.zip
17.9 MiB
29 Downloads
اطلاعات بیشتر

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.